Toelichting van derden

Van Dam Groep
Van Dam Groep heeft jarenlange ervaring met het ontwikkelen van woningbouwprojecten, commercieel vastgoed en gebiedsontwikkeling in geheel Nederland. Alle Van Dam Groep projecten kenmerken zich onder andere door hun stijlvolle uitstraling. Voor ieder project stelt Van Dam Groep een op maat gesneden team van specialisten samen om tot het beste resultaat te komen. Daarbij wordt terdege rekening gehouden met de identiteit van de omgeving waarin het project gestalte krijgt. Bij de realisatie vormen de omringende architectuur, de landschapsstructuur en de inrichting van de openbare ruimte belangrijke uitgangspunten. Iedere regio en ieder project heeft tenslotte zijn eigen specifieke eisen en kenmerken. Door deskundigheid te combineren met creativiteit en visie weet Van Dam Groep keer op keer projecten te realiseren, die functionaliteit op ingenieuze wijze combineert met stedenbouwkundige schoonheid. De resultaten zijn er dan ook naar.

Van Dam Groep
De Hooge Krocht 27, 2201 TP Noordwijk
Telefoon: 071- 408 28 20
E-mail: info@vandamgroep.nl


Mistor Vastgoed Ontwikkeling
Mistor Vastgoed Ontwikkeling, onder leiding van Gijs Vrind, is gespecialiceerd in ontwikkeling van bestaand vastgoed, van eigentijds tot monumentaal, en de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten. Mistor  Vastgoed Ontwikkeling heeft een integrale aanpak en bevat het complete traject. Een goede en gestructureerde samenwerking met belanghebbenden in het ontwikkelingsproces resulteert in een vlotte realisatie van projecten. Mistor staat voor resultaat en kwaliteit. Wij hebben altijd oog voor de unieke mogelijkheden van een locatie en bieden vastgoed de kans haar ware potentie te ontwikkelen.

MISTOR VASTGOED ONTWIKKELING B.V.
Steenschuur 14, 2311 ET Leiden
Telefoon: 071 - 514 24 68
E-mail: info@mistorvastgoed.nl